SEREMONI

Vårt byrå legger til rette for alle typer seremonier enten det er kirkelig, humanetisk, muslimsk eller annen trosretning.  For mange er det også viktig at seremonien har et personlig preg, ofte etter avdødes eget ønske.
Gjennom konferanser med pårørende gjør vi vårt ytterste for at gravferden skal bli en verdig avskjed i tråd med ønskene.