PRISER

Vårt priseksempel for en standard begravelse i Skien pr. 2021.


Kiste ( Klassisk hvit komplett )             7700,-
Utkjøring av kiste      590,-
Hygienetillegg fra kr 180,- til 450,-      180,-
Tlf avgiftpliktig honorar      975,-
Sanghefter 100 stk m/ farge    1250,-
Kistedekorasjon    2600,-
Gravmarkør      370,-
Nedlegging 2 betjenter      790,-
2 betjenter m/ bårebil    1490,-
Transport av båre innen 20 km    1050,-
Transport av båre til krematorium ( Gjelder innen Skien - Porsgrunn )      800,-
Assistent i kirke / kapell 1 betjent    1550,-
Byråets honorar    3250,-
Konferanse i hjemmet / kontoret ( alle dager )          0,-
Syning / visning av avdøde ( alle dager )          0,-
SUM  22595,-
   
 Annonsering ( Avisenes egne priser )  
   
 Egenandel transport utover 20 km ihht NAVs satser    2538,-
   
   
 Timepris utover priseksempel      500,-

 


Priser inkl MVA